[EP] Pripremne utakmice: Tko, s kim, kada i gdje?

Skupina A

Francuska
5.8 – Francuska – Tunis (20.30, Pau)
8.8 – Francuska – Hrvatska (20.30, Orleans)
10.8 – Francuska – Litva (20.30, Orleans)
15.8 – Litva – Francuska (19.30, Kaunas)
18.8 – Francuska – Belgija (20.30, Toulouse)
19.8 – Francuska – Crna Gora (20.30, Toulouse)
20.8 – Francuska – Italija (20.30, Toulouse)
27.8 – Njemačka – Francuska (15.00, Berlin)

Slovenija
30.6 – Slovenija – Rusija B (20.00, Rogaška) – 79:63
4.8 – Slovenija – Mađarska (20.00, Maribor)
6.8 – Slovenija – Češka (20.00, Maribor)
12.8 – Hrvatska – Slovenija (18.00, Opatija)
13.8 – Slovenija – Ukrajina (18.00, Opatija)
18.8 – Izrael – Slovenija (Tel Aviv)
19.8 – Slovenija – Turska (Tel Aviv)
24.8 – Slovenija – Hrvatska (20.00, Ljubljana)
25.8 – Slovenija – Hrvatska (zatvoreno za javnost, Ljubljana)

Grčka
7.8 – Grčka – Rumunjska (Patras)
8.8 – turnir u Patrasu (za 3. mjesto/finale)
11.8 – Crna Gora – Grčka (21.00, Beograd)
12.8 – Srbija – Grčka (21.00, Beograd)
19.8 – Velika Britanija – Grčka (London)
23.8 – Grčka – Gruzija (Atena)
24.8 – Grčka – Italija (Atena)
25.8 – Grčka – Srbija (Atena)

Poljska
28.7 – Poljska – Češka (Walbrzych) – 101:68
29.7 – Poljska – Češka (zatvorena za javnost, Walbrzych) – 85:72
4.8 – Litva – Poljska (Klaipeda)
5.8 – turnir u Klaipedi (finale/za 3. mjesto)
11.8 – Latvija – Poljska (19.30, Riga)
18.8 – Poljska – Srbija (21.00, Hamburg)
19.8 – Njemačka – Poljska (17.30, Hamburg)
20.8 – Poljska – Rusija (17.30, Hamburg)
24.8 – Poljska – Mađarska (Varšava)
25.8 – Poljska – Velika Britanija (Varšava)
26.8 – Poljska – Izrael (Varšava)

Finska
29.7 – Finska – Latvija (Tampere) – 81:85
4.8 – Rusija – Finska (St. Peterburg)
5.8 – Finska – Izrael (St. Peterburg)
11.8 – Italija – Finska (20.45, Cagliari)
12.8 – Finska – Turska (Cagliari)
13.8 – Finska – Nigerija (Cagliari)
18.8 – Češka – Finska (18.15, Prag)
25.8 – Finska – Rusija (Helsinki)

Island
27.7 – Island – Belgija (Kopavogur, Island) – 83:76
29.7 – Island – Belgija (Akranes, Island) – 85:70
11.8 – Njemačka – Island (Kazan)
12.8 – Island – Mađarska (Kazan)
13.8 – Rusija – Island (Kazan)
19.8 – Mađarska – Island (Székesfehérvár)
20.8 – Mađarska – Island (Székesfehérvár)
23.8 – Litva – Island (19.30, Šiauliai)

 

Skupina B

Njemačka
5.8 – Njemačka – Belgija (18.00, Erfurt)
11.8 – Njemačka – Island (Kazan)
12.8 – Rusija – Njemačka (Kazan)
13.8 – Njemačka – Mađarska (Kazan)
18.8 – Njemačka – Rusija (18.30, Hamburg)
19.8 – Njemačka – Poljska (17.30, Hamburg)
20.8 – Njemačka – Srbija (15.00, Hamburg)
27.8 – Njemačka – Francuska (15.00, Berlin)

Italija
29.7 – Italija – Bjelorusija (Trento) – 96:36
30.7 – Italija – Nizozemska (Trento) – 66:57
6.8 – Italija – Nigerija (20.45, Cagliari)
11.8 – Italija – Finska (20.45, Cagliari)
12.8 – Italija – Nigerija (20.45, Cagliari)
13.8 – Italija – Turska (20.45, Cagliari)
18.8 – Crna Gora – Italija (Toulouse)
19.8 – Belgija – Italija (Toulouse)
20.8 – Francuska – Italija (20.30, Toulouse)
23.8 – Srbija – Italija (Atena)
24.8 – Grčka – Italija (Atena)
25.8 – Gruzija – Italija (Atena)

Litva
4.8 – Litva – Poljska (Klaipeda)
5.8 – turnir u Klaipedi (finale/za 3. mjesto)
9.8 – Litva – Hrvatska (20.00, Orleans)
10.8 – Francuska – Litva (20.30, Orleans)
15.8 – Litva – Francuska (19.30, Kaunas)
18.8 – Litva – Rumunjska (Riga)
19.8 – Latvija – Litva (19.30, Riga)
23.8 – Litva – Island (19.30, Šiauliai)
25.8 – Litva – Španjolska (19.30, Vilnius)

Ukrajina
29.7 – Ukrajina – Nizozemska (Trento) – 65:70
30.7 – Ukrajina – Bjelorusija (Trento) – 74:77
7.8 – Ukrajina – Velika Britanija (Patras)
8.8 – turnir u Patrasu (za 3. mjesto/finale)
12.8 – Slovenija – Ukrajina (18.00, Opatija)
13.8 – Hrvatska – Ukrajina (18.00, Opatija)
24.8 – Turska – Ukrajina (Istanbul)
25.8 – Crna Gora – Ukrajina (Istanbul)

Gruzija
25.7 – Gruzija – Rusija B (Podčetrtek) – 97:86
29.7 – Austrija – Gruzija (Oberwart) – 87:77
4.8 – Gruzija – Latvija (16.45, Klaipeda)
5.8 – turnir u Klaipedi (finale/za 3. mjesto)
11.8 – Gruzija – Češka (Tblilisi)
23.8 – Grčka – Gruzija (Atena)
24.8 – Gruzija – Srbija (Atena)
25.8 – Gruzija – Italija (Atena)

Izrael
22.7 – Španjolska – Izrael (Benahavis) – 90:70
23.7 – Španjolska – Izrael (Benahavis) – 76:56
28.7 – Rumunjska – Izrael (Bukurešt) – 73:83
30.7 – Rumunjska – Izrael (Bukurešt) – 81:85
5.8 – Finska – Izrael (St. Peterburg)
6.8 – Rusija – Izrael (St. Peterburg)
13.8 – Izrael – Velika Britanija (Tel Aviv)
18.8 – Izrael – Slovenija (Tel Aviv)
20.8 – Izrael – Turska (Tel Aviv)
24.8 – Velika Britanija – Izrael (Varšava)
25.8 – Mađarska – Izrael (Varšava)
26.8 – Poljska – Izrael (Varšava)

 

Skupina C

Hrvatska
8.8 – Francuska – Hrvatska (20.30, Orleans)
9.8 – Litva – Hrvatska (20.00, Orleans)
12.8 – Hrvatska – Slovenija (18.00, Opatija)
14.8 – Hrvatska – Ukrajina (18.00, Opatija)
24.8 – Slovenija – Hrvatska (20.00, Ljubljana)
25.8 – Slovenija – Hrvatska (zatvoreno za javnost, Ljubljana)

Španjolska
22.7 – Španjolska – Izrael (Benahavis) – 90:70
23.7 – Španjolska – Izrael (Benahavis) – 76:56
8.8 – Španjolska – Belgija (Tenerife)
9.8 – Španjolska – Tunis (Tenerife)
15.8 – Španjolska – Venezuela (Madrid)
18.8 – Španjolska – Meksiko (Melilla)
20.8 – Španjolska – Venezuela (Malaga)
23.8 – Belgija – Španjolska (20.30, Bruxelles)
25.8 – Litva – Španjolska (19.30, Vilnius)

Češka
28.7 – Poljska – Češka (Walbrzych) – 101:68
29.7 – Poljska – Češka (zatvorena za javnost, Walbrzych) – 85:72
5.8 – Mađarska – Češka (18.00, Maribor)
6.8 – Slovenija – Češka (20.00, Maribor)
11.8 – Gruzija – Češka (Tblilisi)
16.8 – Češka – Turska (17.00, Prag)
18.8 – Češka – Finska (18.15, Prag)
24.8 – Latvija – Češka (19.30, Riga)
25.8 – Latvija – Češka (zatvorena za javnost, Riga)

Crna Gora
11.8 – Crna Gora – Grčka (21.00, Beograd)
13.8 – Srbija – Crna Gora (21.00, Beograd)
18.8 – Crna Gora – Italija (Toulouse)
19.8 – Francuska – Crna Gora (20.30, Toulouse)
20.8 – Crna Gora – Belgija (Toulouse)
25.8 – Crna Gora – Ukrajina (Istanbul)
26.8 – Turska – Crna Gora (Istanbul)

Rumunjska
15.7 – Rumunjska – Estonija (Mealhada, Portugal) – 55:87
16.7 – Portugal – Rumunjska (Mealhada, Portugal) – 65:56
21.7 – Rumunjska – Tunis (Cluj-Napoca) – 67:56
28.7 – Rumunjska – Izrael (Bukurešt) – 73:83
30.7 – Rumunjska – Izrael (Bukurešt) – 81:85
7.8 – Grčka – Rumunjska (Patras)
8.8 – turnir u Patrasu (za 3. mjesto/finale)
18.8 – Litva – Rumunjska (Riga)
20.8 – Latvija – Rumunjska (19.30, Riga)

Mađarska
26.7 – Mađarska – Slovačka (Kecskemet) – 76:47
27.7 – Mađarska – Slovačka (Kecskemet) – 72:51
4.8 – Slovenija – Mađarska (20.00, Maribor)
5.8 – Mađarska – Češka (18.00, Maribor)
11.8 – Rusija – Mađarska (Kazan)
12.8 – Island – Mađarska (Kazan)
13.8 – Njemačka – Mađarska (Kazan)
19.8 – Mađarska – Island (Székesfehérvár)
20.8 – Mađarska – Island (Székesfehérvár)
24.8 – Poljska – Mađarska (Varšava)
25.8 – Mađarska – Izrael (Varšava)
26.8 – Mađarska – Velika Britanija (Varšava)

 

Skupina D

Rusija
30.6 – Slovenija – Rusija (20.00, Rogaška) – 79:63
4.8 – Rusija – Finska (St. Peterburg)
6.8 – Rusija – Izrael (St. Peterburg)
11.8 – Rusija – Mađarska (Kazan)
12.8 – Rusija – Njemačka (Kazan)
13.8 – Rusija – Island (Kazan)
18.8 – Njemačka – Rusija (18.30, Hamburg)
19.8 – Srbija – Rusija (20.00, Hamburg)
20.8 – Poljska – Rusija (17.30, Hamburg)
25.8 – Finska – Rusija (Helsinki)

Srbija
2.8 – Srbija A – Srbija B (19.00, Kraljevo)
12.8 – Srbija – Grčka (21.00, Beograd)
13.8 – Srbija – Crna Gora (21.00, Beograd)
18.8 – Poljska – Srbija (21.00, Hamburg)
19.8 – Srbija – Rusija (20.00, Hamburg)
20.8 – Njemačka – Srbija (15.00, Hamburg)
23.8 – Srbija – Italija (Atena)
24.8 – Gruzija – Srbija (Atena)
25.8 – Grčka – Srbija (Atena)

Turska
3.8 – Švicarska – Turska (Bornio, Švicarska)
11.8 – Turska – Nigerija (Cagliari)
12.8 – Finska – Turska (Cagliari)
13.8 – Italija – Turska (20.45, Cagliari)
16.8 – Češka – Turska (17.00, Prag)
19.8 – Slovenija – Turska (Tel Aviv)
20.8 – Izrael – Turska (Tel Aviv)
24.8 – Turska – Ukrajina (Istanbul)
26.8 – Turska – Crna Gora (Istanbul)

Latvija
29.7 – Finska – Latvija (Tampere) – 81:85
4.8 – Latvija – Gruzija (16.45, Klaipeda)
5.8 – turnir u Klaipedi (finale/za 3. mjesto)
11.8 – Latvija – Poljska (19.30, Riga)
19.8 – Latvija – Litva (19.30, Riga)
20.8 – Latvija – Rumunjska (19.30, Riga)
24.8 – Latvija – Češka (19.30, Riga)

Belgija
27.7 – Island – Belgija 83:76
29.7 – Island – Belgija 85:70
5.8 – Njemačka – Belgija (18.00, Erfurt)
7.8 – Belgija – Tunis (Tenerife)
8.8 – Španjolska – Belgija (Tenerife)
18.8 – Francuska – Belgija (20.30, Toulouse)
19.8 – Italija – Belgija (Toulouse)
20.8 – Belgija – Crna Gora (Toulouse)
23.8 – Belgija – Španjolska (20.30, Bruxelles)

Velika Britanija
7.8 – Ukrajina – Velika Britanija (Patras)
8.8 – turnir u Patrasu (za 3. mjesto/finale)
13.8 – Izrael – Velika Britanija (Tel Aviv)
19.8 – Velika Britanija – Grčka (London)
24.8 – Velika Britanija – Izrael (Varšava)
25.8 – Poljska – Velika Britanija (Varšava)
26.8 – Mađarska – Velika Britanija (Varšava)