Giuseppe Pino Gjerjga osuđen na dvije godine zatvora

Kako prenose brojni zadarski mediji, Giuseppe Pino Gjergja, legenda zadarske košarke, osuđen je na dvije godine zatvora, bezuvjetno, zbog oštećenja proračuna KK Zadar u iznosu od šest milijuna kuna. O tom je slučaju lokalnu zajednicu izvijestio glasnogovornik Općinskog suda u Zadru, Davor Dubravica.

Dana 11. veljače Općinski sud u Zadru po sutkinji Maji Ivković, donio presudu kojom je Giuseppe Giergia proglašen krivim za produljeno kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u vezi st. 1. al. 2. i 4. Kaznenog zakona/97 i u vezi čl. 61. st. 2. KZ/97 te mu je izrečena bezuvjetna zatvora u trajanju od dvije godine.

Navedenom nepravomoćnom presudom je utvrđeno da je Giuseppe Giergia u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 19. lipnja 2009., u Zadru, kao direktor Športske udruge Košarkaški klub Zadar (sada sportsko dioničko društvo), u cilju da se u znatnoj mjeri nepripadno okoristi ta Udruga, protivno odredbama čl. 36. Statuta Kluba,

Prema tome je bio dužan ostvarivati financijski plan i ovlašten raspolagati planiranim sredstvima, pri tome skrbeći o namjeni i pravilnosti uporabe tih sredstava te donositi provedbene odluke, te protivno odredbama čl. 27., čl. 37., čl. 55. st. 3. i čl. 56. st. 3. Općeg poreznog zakona, čl. 3. st. 2. i čl. 9. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, čl. 2., čl. 15. st. 3., čl. 17. i čl. 20. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 104. st. 1., čl. 110. st. 1. i st. 2. toč. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, odobrio da se plaćaju fakture koje ne predstavljaju vjerodostojne knjigovodstvene dokumente.

U poslovnim knjigama Kluba prikazivani su netočni iznosi porezne osnovice za obračun PDV-a na plaćanja izvršena od strane Kluba inozemnim agencijama u stvarnosti za rate ugovora o profesionalnom igranju, te nepripadno koristio pravo na odbitak pretporeza, a na toj osnovi prilikom podnošenja godišnjih poreznih prijava-završnih računa odobrio obračunavanje umanjenih iznosa poreza na te obveze, čime je nepripadno zadržao za udrugu Košarkaški klub Zadar sredstva u ukupnom iznosu od 5.945.249,68 kuna i dalje raspolagao tim sredstvima na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju kojeg nam je poslao sudac Dubravica.

Related Articles