U-20 Europsko prvenstvo

Ponedjeljak, Hrvatska – Velika Britanija, 14.15h

Subota, Belgija – Hrvatska, 21h

Petak, Hrvatska – BiH, 21h

Srijeda, Francuska – Hrvatska, 16.30h

Utorak, Hrvatska – Italija, 21h