#234

Nagradna igra za nadolazeći reprezentativni ciklus

Hrvatski košarkaški savez organizira nagradnu igru zajedno s tvrtkom Media-Zd. Kupnjom ulaznica za reprezentativni kvalifikacijski ciklus ostvarujete mogućnost osvajanja bogatih nagrada.


Pročitajte koji su uvjeti nagradne igre

Nagradna igra traje od 17. veljače do 26. veljače 2018. godine te se odvija u dva kruga:

 1. Prvi krug izvlačenja održat će se za vrijeme odigravanja košarkaške utakmice Hrvatska – Rumunjska, dana 23. veljače 2018.g.
 2. Drugi krug izvlačenja održat će se za vrijeme odigravanja košarkaške utakmice Hrvatska – Nizozemska, dana 26. veljače 2018.g.
 • Članak 1.

Cilj nagradne igre je promidžba usluga Priređivača u okviru popularizacije muške košarkaške seniorske reprezentacije i davanja podrške za plasman hrvatske košarkaške reprezentacije na Svjetski kup 2019 godine.

 • Članak 2.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje kupe i konzumiraju ulaznice za sljedeće utakmice hrvatske košarkaške reprezentacije, Hrvatska – Rumunjska 23.02.2018. i/ili Hrvatska – Nizozemska 26.02.2018., odnosno fizičke osobe koje su kupljene ulaznice iskoristili za ulazak na utakmicu/e, a iste su pravilno skenirane.

U prvom krugu izvlačenja može sudjelovati fizička osoba koja je kupila i konzumirala kartu za utakmicu Hrvatska – Rumunjska, a u drugom krugu fizička osoba koja je kupila i konzumirala kartu za utakmicu Hrvatska – Nizozemska.

 • Članak 3.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te zaposlenici Hrvatskog košarkaškog saveza kao ni članovi njihove uže obitelji.

 • Članak 4.

Nagradni fond sastoji se od:

 1. 1 x automobil OPEL CORSA Selection 1.4 16V MT5, vrijednosti 84.000,00 kn s uključenim PDV-om.
 2. 1 x moped YAMAHA model YN50 NEOS 4, vrijednosti 16.632,00KN s uključenim PDV-pm.
 3. 1 x bon za gorivo na CRODUX-u u iznosu 10 000 kn s uključenim PDV-om.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 110.632,00 kn.

U svakom krugu izvlači se samo jedan dobitnik. U prvom krugu izvlačenja dobitnik osvaja moped iz točke 2. stavka 1. članka 6. ovih pravila i bon za gorivo iz točke 3. stavka 1. članka 6. ovih pravila, a u drugom krugu izvlačenja dobitnik osvaja automobil iz točke 1. stavka 1. članka 6. ovih pravila.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 • Članak 5.

Izvlačenje dobitnika prvog kruga održat će se 23.02.2018. za vrijeme odigravanja košarkaške utakmice Hrvatska – Rumunjska, a izvlačenje dobitnika drugog kruga održat će se 26.02.2018. za vrijeme odigravanja košarkaške utakmice Hrvatska – Nizozemska.

Izvlačenje iz stavka 1. ovog članka obavit će se u pauzi između prve i druge četvrtine utakmice, putem računalne aplikacije metodom nasumičnog odabira bar koda ulaznice, između svih kupljenih i konzumiranih ulaznica, tj. ulaznica koje su prilikom ulaska u dvoranu propisno skenirane što znači da dobitnik mora biti prisutan u trenutku izvlačenja.

Izvlačenje iz stavka 1. ovog članka obavit će se u prisutnosti tročlane komisije te javnog bilježnika sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 • Članak 6.

Nakon provedenog izvlačenja iz članka 7. ovih pravila, sretni dobitnik biti će pozvan putem razglasa u dvorani da se do 6. minute druge četvrtine javi nadležnim osobama kako bi se identificirao te potvrdio posjedovanje ulaznice s izvučenim bar kodom.

U slučaju da se dobitnik iz stavka 1. ovog članka ne javi odgovornoj osobi do kraja roka propisanog u stavku 1. ovog članka, izvlačenje će se ponoviti.

 • Članak 7.

Imena dobitnika bit će objavljena na internet stranicama Priređivača i Hrvatskog košarkaškog saveza.

Priređivač će u roku osam (8) dana od dana izvlačenja pisanim putem obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi.

Sretni dobitnik dužan je osvojenu nagradu preuzeti u roku od trideset (30) dana od dana primitka pisane obavijesti iz stavka 2. ovog članka, uz predočenje identifikacijske isprave. U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju, u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obvezan potpisati Sporazum o preuzimanju nagrade.

 • Članak 8.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u roku propisanom u članku 9. ovih pravila, postupit će se sukladno članku 15. stavku 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Nakon preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Trošak osiguranja i registracije automobila i mopeda snosi dobitnik.

 • Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 • Članak 10.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranicama Priređivača i Hrvatskog košarkaškog saveza. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 • Članak 11.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranicama Priređivača i Hrvatskog košarkaškog saveza, prije početka nagradne igre.

 • Članak 12.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 • Članak 13.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zadru.